PRAVNO OBVESTILO

1. Uvod

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani https://www.zadnjadieta.si, spletni strani podjetja Zadnja dieta d.o.o., Velika Ligojna 21, 1360 Vrhnika, SI80266207  (v nadaljevanju: Zadnja dieta d.o.o.).

 

Pri oddaji naročila Zadnja dieta d.o.o. izrecno opozori naročnika blaga ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja Zadnja dieta d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema. 

 

Zadnja dieta d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani https://www.zadnjadieta.si 

 

Zadnja dieta d.o.o. izvaja storitve v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev ter v skladu s svojimi zmožnostmi. Glede na določene pogoje posameznim naročnikom posamezne vrste storitev lahko niso dostopne.

2. Splošno

Vse vsebine, objavljene na https://www.zadnjadieta.si so last Zadnja dieta d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Zadnja dieta d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

 

Kupljeno blago in storitve sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z Zadnja dieta d.o.o., ne sme nadalje prodajati ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati. V nasprotnem primeru to pomeni zlorabo te pravice s strani naročnika in obenem kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

3. Dostopnost informacij

Zadnja dieta d.o.o. se v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 in spremembe) zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovil naslednje informacije:

1.     glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;

2.     firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;

3.     končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;

4.     informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;

5.     plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;

6.     informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;

7.     seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;

8.     možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;

9.     trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;

10.  funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;

11.  informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

Kadar bo pogodba sklenjena na daljavo, bo Zadnja dieta d.o.o. v skladu s 43.b členom ZVPot nudil še informacije o:

1.   naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko naročnik naslovi svojo pritožbo;

2.    naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko naročnik naslovi pritožbo;

3.    stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;

4.    pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom ZVPot, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;

5.    navedbi, da naročnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;

6.    stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;

7.    stroških, ki jih mora naročnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena ZVPot če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena ZVPot;

8.    neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če naročnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena ZVPot nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih naročnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

9.    obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;

10.  minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;

11.  možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;

12.  obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti naročnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.

4. Blago in storitve Zadnja dieta d.o.o.

4.1. SPLETNI TEČAJ ZADNJA DIETA

Je program, ki ga oseba izvaja samostojno in na lastno odgovornost. Namen programa je učenje teoretičnih osnov izgube kilogramov in vodenje po prenosu teh teoretičnih osnov v prakso. Program je zasnovan na 4 temeljih Zadnje diete, ki lahko osebi omogočijo izgubo telesne mase na vzdržen način, če je to njen cilj in doseganje uravnoteženega prehranjevanja. Da je to možno, mora biti oseba pripravljena, da bo tekom procesa v prehrano uvajala postopne in vzdržne spremembe. Namen programa ni reševanje specifičnih zdravstvenih težav, korekcija težav s podhranjenostjo, zdravljenje bolezni in motenj hranjenja, reševanje specifičnih prehranskih težav in kakršnokoli dajanje nasvetov s področja klinične prehrane. Za kakršnekoli negativne posledice zaradi neupoštevanja teh opozoril ne odgovarjamo. V primeru, da se oseba najde v kateri izmed skupin za katere program ni namenjen lahko piše na jernej@zadnjadieta.si, kjer jo ustrezno usmerimo glede na njene specifike. 

Redna cena: 65€ (vključen 22% DDV)

4.2. ZADNJA DIETA IZZIV

Je 14 dnevni vodeni program. Namen programa je učenje teoretičnih osnov sestave obroka in vodenje po prenosu teh teoretičnih osnov v prakso. Program je zasnovan na 3. temelju Zadnje diete – Prehrana. Osebi preda znanje za sestavo obroka, ki bo uravnotežen, hranljiv, nasiten in okusen, znanje za domačo zalogo živil in razporeditev obrokov. Vse to lahko osebi pomaga, da je ustrezno sita, da manj posega po prigrizkih in se bolje počuti. Da je to možno, mora biti oseba pripravljena, da bo tekom procesa v prehrano uvajala postopne in vzdržne spremembe. Namen programa ni reševanje specifičnih zdravstvenih težav, korekcija težav s podhranjenostjo, zdravljenje bolezni in motenj hranjenja, reševanje specifičnih prehranskih težav in kakršnokoli dajanje nasvetov s področja klinične prehrane. Za kakršnekoli negativne posledice zaradi neupoštevanja teh opozoril ne odgovarjamo. V primeru, da se oseba najde v kateri izmed skupin za katere program ni namenjen lahko piše na jernej@zadnjadieta.si, kjer jo ustrezno usmerimo glede na njene specifike.

Dogajanje poteka v zaprti Facebook skupini. 

 

Redna cena: 35€ (vključen 22% DDV)

4.3. SPLETNI TEČAJ TABELCANJE

Spletni tečaj v video obliki, ki ga oseba izvaja samostojno in na lastno odgovornost. Namen programa je učenje branja tabel hranilnih vrednosti in vodenje po prenosu teh teoretičnih osnov v prakso. Tečaj pomaga ljudem najti živila z najboljšo sestavo za njihove cilje, če so ti cilji izguba kilogramov, pridobivanje kilogramov ali pa splošno zdravje in boljše prehranske izbire. Namen programa ni reševanje specifičnih zdravstvenih težav, korekcija težav s podhranjenostjo, zdravljenje bolezni in motenj hranjenja, reševanje specifičnih prehranskih težav in kakršnokoli dajanje nasvetov s področja klinične prehrane. Za kakršnekoli negativne posledice zaradi neupoštevanja teh opozoril ne odgovarjamo. V primeru, da se oseba najde v kateri izmed skupin za katere program ni namenjen lahko piše na jernej@zadnjadieta.si, kjer jo ustrezno usmerimo glede na njene specifike.

Kupec ustvari svoje uporabniško ime in geslo, ki ga sme uporabljati zgolj in samo zase. Delitev uporabniškega imena in gesla z osebami, ki tečaja niso kupile ni dovoljena.

Redna cena: 59 € (vključen 22% DDV)

5. Naročanje blaga in storitev

Spletni tečaj Zadnja dieta, spletni tečaj Tabelcanje in Izziv Spedenaj svoj obrok se naroči v spletni trgovini preko obrazca. V obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo. Možno pa je tudi plačilo preko obrazca UPN.

 • Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.
 • Nadaljujete s klikom nadaljuj na blagajno, kjer vpišete vaše podatke in se odločite za način plačila.
 • Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine in končne cene.
 • Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila do dobave ne prekliče. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na jernej@zadnjadieta.si.

Račun oziroma pogodba se bo hranila na … in je naročnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.

6. Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja.

Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko ter podatke o podjetju. Cene veljajo od 1. 9. 2022 do preklica oziroma sprememb.

7. Načini plačila

Plačilo spletnega tečaja Zadnja dieta se lahko opravi na naslednje načine:

 • Plačilo preko storitve PayPal 
 • Plačilo preko vmesnika Stripe s kreditno kartico
 • Plačilo s predračunom (pišite na jernej@zadnjadieta.si)

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila izdelkov.

8. Pridržek lastninske pravice

Zadnja dieta, izobraževanje in spletna prodaja d.o.o. si pridržuje lastninsko pravico na prodanem blagu, ki ostane last Zadnja dieta d.o.o. tudi potem, ko vam je blago izročeno, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

9. Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Naročilo SPLETNEGA TEČAJA ZADNJA DIETA, SPLETNEGA TEČAJA TABELCANJE IN 14 DNEVNEGA IZZIVA lahko naročnik kadarkoli pred dobavo digitalne vsebine prekliče. Glede na naravo dobavljenega blaga Zadnja dieta d.o.o. se naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da nima pravice do odstopa od pogodbe (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

 

Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, imate na voljo uveljavljanje stvarne napake na podlagi ZVPot.

10. Uveljavljanje stvarne napake

V skladu s 37.členom ZVPot mora Zadnja dieta d.o.o. naročniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve (npr. nima lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo, nima lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene itd.).

 

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Zadnja dieta d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

 

Zadnja dieta d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

 

Naročnik lahko zahteva po lastni izbiri:

 • Odpravo napake na blagu
 • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • Zamenjavo blaga
 • Vračilo plačanega zneska.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora naročnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Zadnja dieta d.o.o. omogočiti, da izdelek pregleda.

 

Če napaka ni sporna, mora Zadnja dieta d.o.o. čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi naročnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora Zadnja dieta d.o.o. v roku 8 dni podati naročniku pisni odgovor.

 

V kolikor naročnik meni, da ja bila storitev opravljena nepravilno, ima pravico od Zadnja dieta d.o.o. zahtevati, da:

–       odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

–       ponovno opravi storitev ali

–       vrne plačani znesek.

 

Za uveljavljanje stvarne napake na storitvi so določeni enako dolgi roki kot pri blagu.

 

Če menite, da ima kupljeno blago ali opravljena storitev stvarno napako, nas čim prej kontaktirajte preko kontaktnega obrazca ali pošljite mail na: jernej@zadnjadieta.si in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili ustrezno rešitev.

11. Odgovornost

Naročnik kupljeno blago in storitve uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, Zadnja dieta d.o.o. ne odgovarja. Naročnik v celoti prevzema vso odgovornost za svoje odločitve v okviru storitev, ki jih ponuja Zadnja dieta d.o.o., in iz teh odločitev izhajajočo morebitno škodo. Svetovanje, ki ga nudi Zadnja dieta d.o.o., ni v nobenem primeru zamenjava za zdravniško pomoč ali psihoterapijo.

 

Zadnja dieta d.o.o. ne odgovarja naročniku ali tretji osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi pri izvajanju storitev po teh Splošnih pogojih, razen v primerih njihovega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, pri čemer se ravnanje Zadnja dieta d.o.o. presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka. 

 

Zadnja dieta d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj poslovanja, na katere nimajo vpliva; to velja zlasti v primeru višje sile oz. nepredvidljivih dogodkov, kot so: vojna, naravne nesreče, stavke, teroristične akcije, motnje komunikacijskega ali informacijskega sistema, ki jih povzročajo dejavniki izven vpliva Zadnja dieta d.o.o., ukrepi oblastnih in regulatornih organov, naročnikovo neupoštevanje določenih varnostnih ukrepov ipd.

12. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic

Vse opravljene storitve in dobavljeno blago je naročnik dolžan plačati v skladu s cenikom, veljavnim v času opravljene storitve oz. dobave blaga. 

 

Zadnja dieta d.o.o. naročniku pošilja račune v elektronski obliki, pri čemer mora naročnik zagotavljati stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega Zadnja dieta d.o.o. ta račun pošlje, ter sprotno obveščanja Zadnja dieta d.o.o. o vsaki spremembi elektronskega naslova naročnika. 

 

V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu mora naročnik plačati Zadnja dieta d.o.o. tudi zakonske zamudne obresti, obračunane od neplačanih denarnih obveznosti od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila v višini obrestne mere za zamudne obresti, določene z veljavnimi predpisi. 

 

Če naročnik ne izpolni zapadle obveznosti do Zadnja dieta d.o.o. iz računa, mora naročnik plačati Zadnja dieta d.o.o. in osebi, ki jo Zadnja dieta d.o.o. pooblastijo za uveljavitev oz. za izterjavo te obveznosti od naročnika, tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvedejo Zadnja dieta d.o.o. in pooblaščena oseba, v višini in v skladu s Cenikom ali določenih neposredno z veljavnimi predpisi (npr. z Zakonom o sodnih taksah, Zakonom o odvetniški tarifi ipd.). 

 

Zadnja dieta d.o.o. sme plačilo katerekoli svoje zapadle terjatve do naročnika kadarkoli uveljavljati v sodnih in drugih ustreznih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Zadnja dieta d.o.o. ima pravico, da obračun in izvedbo zaračunavanja storitev zaupajo tretji osebi.

13. Obdelovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta www.zadnjadieta.si, Zadnja dieta d.o.o., Velika Ligojna 21, 1360 Vrhnika, SI80266207.

 

Zadnja dieta d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno varoval naročnikove osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov). Vsak naročnik Zadnja dieta d.o.o. s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen obdelave naročila in drugo potrebno komunikacijo. Upravljavec se zavezuje osebne podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o naročniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

 

Naročnik storitev ali blaga se strinja tudi s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom www.zadnjadieta.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta www.zadnjadieta.si ali z zagotavljanjem storitev Zadnja dieta d.o.o. Naročnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

14. Piškotki

 

Namestitev piškotkov na spletnem mestu www.zadnjadieta.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu www.zadnjadieta.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta www.zadnjadieta.si ali ob naročilu blaga ozirom storitev. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

 

15. Reševanje sporov

Zadnja dieta d.o.o. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: jernej@zadnjadieta.si.

 

Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Skladno z zakonskimi določili Zadnja dieta d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

16. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati na dan 8. 2. 2024. O spremembah, ki vplivajo na že obstoječa razmerja, bo naročnik seznanjen po elektronski pošti, ki jo navede ob naročilu storitev ali blaga.

 

Podatki o podjetju:

Zadnja dieta, izobraževanje in spletna prodaja d.o.o.

Velika Ligojna 21

1360 Vrhnika

Matična številka: 9561307000

ID za DDV: SI80266207 

Transakcijski račun pri NLB d.d., št: SI56 0284 3026 5709 079